.Medycyna Ortomolekularna
Dlaczego analizujemy skład mineralny włosów ?

Dwudziesty wiek wraz z osiągnięciami globalnej cywilizacji narzucił nam styl życia, który zdominowany jest osiągnięciami nauki i przemysłu. Prawa ekonomii decydują o tym jak się odżywiamy i w jaki sposób się leczymy. Lobby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego kształtuje nasz stosunek do własnego ciała. Zapominamy, że nasz organizm "wie" co jest mu potrzebne do życia, ponieważ o naszym zdrowiu decydują niezliczone procesy biochemiczne i fizykochemiczne zachodzące w bilionach komórek. Metabolizm człowieka "napędzany" jest spożywaną żywnością i tlenem znajdującym się w powietrzu, którym oddychamy.Efektem przemian materii, które sa wydalane. Jesteśmy częścią systemu ekologicznego, biorąc udział w obiegu materii w tym systemie.To od nas zależy, czy z pożywieniem dostarczymy organizmowi wszystkich substancji odżywczych koniecznych do prawidłowego przebiegu metabolizmu. W ciągu lat nasz jadło spis ulega ciągłej zmianie. Niestety w dzisiejszych czasach nasze pożywienie jest wysoko przetworzone. Procesy technologiczne fabryk produkujących żywność są ustawione przede wszystkim pod kątem wydajności. Nasze zmysły postrzegania żywności są oszukiwane przez dodatki chemiczne nadające wspaniały wygląd, smak i zapach, zachęcające do kupna.W tym pożywieniu nie ma związków chemicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Można je określić jako atrakcyjna: paszę" nie mającą właściwych parametrów jakościowych i ilościowych, która jest przyczyną przeenergetyzowania naszego organizmu.W ten sposób przyczyniamy się do osłabienia bariery antyoksydacyjnej naszego organizmu, co może prowadzić do wielu patologii.Jedynym sposobem na właściwe, komplementarne odżywianie się jest spożywanie wraz z pokarmem preparatów odżywczych - suplementów. Zalicza się do nich minerały, witaminy, antyoksydanty, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, kwasy nukleinowe.

Co będzie suplementem w XXI wieku?

Wielu związków chemicznych będących suplementami ludzi organizm nie może sam wytworzyć np. minerałów i niektórych witamin. Patologie spowodowane ich brakiem zostały opisane wiele lat temu. Dziś każdy lekarz jest w stanie stwierdzić np. niedobór magnezu w organizmie, ale czy potrafi określić: kiedy, ile, jak długo i w jakiej formie go podać? W aptece znajdziemy kilkanaście preparatów mogących zniwelować jego brak, każdy w innej dawce i formie.

Jak poznać, który z nich jest najlepszy?

Aby cieszyć się dobrym zdrowiem należy stosować właściwą dietę, czyli spożywać zdrową żywność i pić czystą wodę. Są jeszcze regiony w Polsce, gdzie można znaleźć nie skażoną związkami metali toksycznych glebę i wodę oraz małe przedsiębiorstwa rolnicze produkujące zdrową żywność. Niestety naszą dietę kształtują koncentraty spożywcze, co oznacza, iż suplematacja staje się niemal koniecznością. Spożywanie odpowiednich preparatów mineralnych i witaminowych jest uwarunkowane posiadaniem niezbędnej wiedzy o potrzebach własnego organizmu.Analizując zawartość pierwiastków we włosach można ocenić stan odżywiania organizmu. Pomiędzy składem podstawowym pierwiastków we włosach a zawartością ich w organizmie istnieją stałe zależności zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej jak i stanach zaburzeń patologicznych.Oprócz makro- i mikroelementów w organizmie ludzkim występują pierwiastki toksyczne, które dostają się do organizmu w wyniku kontaktu ze skażonym środowiskiem zewnętrznym lub w wyniku spożywania skażonej żywności. Stężenie pierwiastków we krwi nie odpowiada ich zawartości w całym organizmie, bowiem skład osocza jest regulowany przez mechanizmy niwelujące niedobory lub nadmiary.W organizmie występują zależności pomiędzy pierwiastkami o charakterze synergicznym lub antagonistycznym. Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Niektóre współpracują ze sobą, inne są wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa na zmianę zawartości innych.Wzajemne oddziaływanie występujące między poszczególnymi biopierwiastkami, a także metalami toksycznymi, ma ogromny wpływ na ich przyswajanie przewodzie pokarmowym, jak również na wchłanianie komórkowe. Postęp nauki i rozwój techniki spowodował, że metody ilościowego oznaczania pierwiastków są coraz dokładniejsze i bardziej precyzyjne.Nowoczesna aparatura analityczna pozwala przeprowadzić analizę stężeń pierwiastków z jednej próby. Laboratorium do oznaczenia pierwiastków wykorzystuje spektometr ICP OPTIMA 2000 firmy Perkin-Elmer.

Wynik analizy pozwala na zasatosowanie właściwej diety i suplementacji.

W ten sposób możemy przeprowadzić zdrową kurację odchudzającą a także pozbyć się wielu cywilizacyjnych dolegliwości.